Liite 2 Hallituksen pöytäkirjaan 4/2016

LIITE 2

Hallituksen pöytäkirjaan 4/2016 §:ään

Pohjana 13 jäsenen esittämät avoimet kysymykset SATY:n vuosikokoukseen 28.2.2016:

      1. Tulisiko vuosikokouksista ( syys- ja kevätkokous) edes toinen pitää pääkaupunkiseudun ulkopuolella?

          Hallituksen vastaus: Periaate on hyvä, se ei aina kuitenkaan ole onnistunut. Kysymyksessä esitettyyn                   käytäntöön pyritään.

       2. Voisiko jäsenkirjeet lähettää sähköpostitse ja muutenkin enemmän käyttää sähköistä viestintää?

           Hallituksen vastaus: Jäsenistöltä kysyttiin mahdollisuutta lähettää sähköpostitse jäsenkirjeet, ainoastaan 8            ilmoitti sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteisto vaatii seurantaa, mikä on työlästä ja vaikeaa. Sähköistä              viestintää kehitetään, esim. facebook.

        3. Voisiko kasvattajapäivät pitää vuosikokouksen yhteydessä, jopa samana päivänä?

            Hallituksen vastaus: Aikanaan tätä on kokeiltu, palaute oli kriittinen. Tänä vuonna kokeillaan                                 syyskokousta ja 70- vuotisjuhlaa samaksi päiväksi, josta toivottavasti tulee palautetta aikanaan.

        4. Tulisiko perustaa kaikille avoin terveystietokanta ns. terveyspankki, kuten usealla rodulla on? Asiasta on                  aiemmin ollut keskustelua.

             Hallituksen vastaus: Asiasta on tosiaan keskusteltu, jalostustoimikunta käsittelee asiaa seuraavassa                    kokouksessaan.

        5. Tuleeko Karvakuono –lehteen ja Satyn sivuille tiedote kasvattajapäivän annista koskien etenkin PRA:ta?

             Hallituksen vastaus: Karvakuonoon ( 2/2016) tulee aineistoa kasvattajapäivästä!

        6. Voisiko johtokunta osallistua enemmän keskustelufoorumilla ? Käydä edes vastaamassa jätettyihin                          kysymyksiin?

             Hallituksen vastaus: Hallitus voi osallistua enemmän keskusteluun mahdollisuuksien mukaan.

         7. Olisiko syytä tehdä jäsenistölle kyselykartoitus mitä he haluavat Satyn toiminnalta ?

              Hallituksen vastaus: Koirakannan kartoituksen yhteydessä tehtiin laajempi kysely, mitä jäsenistö haluaa               yhdistyksen toiminnalta. Syytä on tehdä kysely uudestaan. Tärkeää on se, että jäsenistö antaa                                 toimintaehdotuksia joko suoraan hallitukselle tai sitten esim. alueiden yhteyshenkilöiden kautta. Tärkeä                   hallituksen mielestä on myös se, että uusiin toimintamalleihin liittyisi myös ilmoittautuminen                                       vapaaehtoiseksi.

          8. a) Voisiko Karvakuono –lehden kokoa vaihtaa A4:seen, kuten se on jo kertaalleen viime vuonna                                   hyväksytty johtokunnan kokouksessa?

              Hallituksen vastaus: Karvakuono –lehden koko on vanha hyväksi koettu koko, jonka myös johtokunta                   vuonna 2015 päätti. Vuosikokous nyt keväällä oli yksimielisesti nykyisen lehtikoon kannalla.

               b) Onko huomioitu lehden koon A4 vaihdoksen tuomat edut, mm. värisivut ja A4 tuomat säästöt ?

              Hallituksen vastaus: Värisivut toki olisivat suuri etu, ne tosin saadaan myös nykyiseen kokoon, mutta                     kustannukset niistä ovat nykyiseen verrattuna kuitenkin korkeammat. Eli koon muuttaminen ei sinänsä tuo               säästöjä. Toisaalta lehden taitto on jo nyt lisännyt kustannuksia.

           9. Voisiko näyttely- ja leiritoimikunnat valita vuosikokouksessa?

               Hallituksen vastaus: Yhdistyksen toimikunnat ovat sääntöjemme mukaan hallituksen alaisia ja näin                        myös hallitus päättää niistä. Mutta vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita mukaan ko toimikuntien                                toimintaan, joten tieto vain näistä hallitukselle!

          10. Onko 70-v. juhlatilaisuuksia Helsingin lisäksi muualla?

                Hallituksen vastaus: Varsinaisia 70 –vuotisjuhlia on vain yksi, marraskuussa Helsingissä toteutettava                     juhla. Kaikki ymmärtävät, että varsinaisia juhlia on vain yksi, mutta 70 –vuotisjuhla- teema on kaikissa                       vuoden 2016 kokoontumisissa , niin alaosastojen kuin muissakin.