Hallituksen päätös, kokous 7.11.2017 (11/2017)

HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Kokous 7.11.2017 (11/2017)

(pöytäkirja tarkastetaan virallisesti hallituksen seuraavassa kokouksessa 14.12.2017)

Päätös:

Hallitus pitää tärkeänä koirien silmätarkastuksia, kuten jalostustoimikunta kirjeessä hallitukselle on todennut. Hallitus edellyttää ja vaatii, että etenkin niiden koirien, joissa on todettu retinopatia / PRA, jälkeläiset saadaan silmäpeilattua. Hallitus toteaa, että on ensiarvoisan tärkeää, että koirat, joilla on verkkokalvomuutoksia, löydetään. Vain siten päästään tutkimuksessa eteenpäin.